• Ponedeljek

  po dogovoru

 • Torek

  po dogovoru

 • Sreda

  po dogovoru

 • Četrtek

  po dogovoru

 • Petek

  po dogovoru

 • Sobota

  po dogovoru

 • Nedelja

  po dogovoru

 Britof 27, Kranj    pinupkranj@gmail.com    031 874 019

Image Alt
Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

PRAVILA IN POGOJI POSLOVANJA

Pogoji poslovanja spletne strani pinup-studio.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse uporabnike in na vse oblike uporabe spletne strani pinup-studio.si.

Latnik in upravljalec spletnega mesta pinup-studio.si je podjetje Lepotni studio, Sabina Gorjanc s.p., Britof 27, 4000 Kranj.

Uporabnik je zavezan upoštevati te splošne pogoje in z uporabo spletne strani pinup-studio.si sprejema te splošne pogoje, je z njimi seznanjem in se z njimi strinja.

VIZITKA PODJETJA

Sedež podjetja: Lepotni studio, Sabina Gorjanc s.p., Britof 27, 4000 Kranj

Matična številka: 6753396000
Davčna številka: 43604285
Zavezanci za DDV: NE

CENE IN PLAČILO

Vse cene so v evrih in ne vključujejo DDV (davek na dodano vrednost). DDV v skladu z 2.točko 1.odstavka 94.člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV  ni obračunan. Plačilo za katerokoli storitev je gotovinsko.

Lepotni studio, Sabina Gorjanc s.p. si pridržuje pravico do dnevnega spreminjanja cen brez predhodnega obvestila.

ODGOVORNOST IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Pri urejanju spletne strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost informacij. Kljub temu pa je kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake v informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na tej spletnih strani.

Pridržujemo si pravico, da vse informacije, ki so vključene ali dosegljive na tej spletni strani kadarkoli, brez predhodnega opozorila spremenimo. Vsebine, objavljene na tej spletni strani, nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega našega soglasja.

ODPOVED REZERVACIJE

Stranka ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti poslana pisno preko (elektronske) pošte: pinupkranj@gmail.com ali izrečena po telefonski številki 031 874 019. Že potrjeno rezervacijo lahko prekličete brez kakršnekoli odškodnine 24 ur pred prihodom. V primeru nepravočasne odpovedi ali v primeru, da se stranka ne pojavi, ima Lepotni studio, Sabina Gorjanc s.p., pravico zaračunati odškodnino za nezaseden termin 50% od rezervirane storitve.

STRANKINE DOLŽNOSTI

Za doseganje kakovostne in varne izvedbe storitev je stranka dolžna:

 • v času procesa izvajanja storitev ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili, v katere je ustno oziroma pisno privolil;
 • pristojnemu izvajalcu storitev dati vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, ki bi lahko bile pomembne za izvajanje storitev;
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih strank ter delavcev;
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev.

PRITOŽBE IN SPORI

Podjetje Lepotni studio, Sabina Gorjanc s.p. stremi k temu, da vse storitve opravlja strokovno in v skladu s skladno z veljavno zakonodajo. Skladno s temi usmeritvami si podjetje prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani pinup-studio.si pritožbo poda preko elektronske pošte: F. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je 5 dni po opravljeni storitvi.

Podjetje Lepotni studio, Sabina Gorjanc s.p. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta oziroma teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je za vse spore in pravne postopke pristojno sodišče v Kranju.